Iz oči v oči z resnico

Ko začneš, se najprej ustavi.

Telesu in umu daj čas, da se umirita, naj izzveni vse, kar te vznemirja ali skrbi. Začuti, kako Božje oko ljubeče bdi nad teboj.

Marko 15,39

Ko je stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel:

»Resnično, ta človek je bil Božji Sin.«

Zanimivo je opomniti, da človek, ki je Jezusa prepoznal in razglasil za Božjega Sina, ni bil iz kroga njegovih privržencev, temveč je bil nevernik. Stotnik, ki je bil vrh tega še pogan, je v soočenju z Jezusom prepoznal resnico, in to v trenutku, ko je naš Odrešenik izdihnil. Ko se iz oči v oči srečamo z resnico, je ne moremo kar prezreti. Ob vsakem svojem izkustvu smo vabljeni, da se z vero in upanjem soočimo z okoliščinami, ne glede na temačnost trenutka. Zaradi Jezusa Kristusa smo lahko prepričani, da nam Bog želi samo dobro.

Kako se tvoje življenje zaradi odnosa z Jezusom spreminja?

Si bil v izpovedovanju vere kdaj podoben rimskemu stotniku?

Kako si izpričeval veličastvo Jezusa Kristusa?

(Moli k Jezusu, lahko si pomagaš z naslednjo molitvijo.)

 

Jezus, Sin Božji, prišel si, da bi nam prinesel življenje in oznanjeval Božje kraljestvo.

Pomagaj mi prepoznati  mnoge poti, po katerih bi lahko tudi sam postal glasnik veselega oznanila.

Amen.