Bog nas kliče k poslušnosti

Preden začneš meditacijo, mirno sedi in odpri srce Božjemu sporočilu zate. Ko si pripravljen, začni.

Galačanom 5,22-23

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave.

Bog nam je dal dar svobodne volje, ki nam omogoča, da sprejmemo ali zavrnemo Božjo ljubezen in Božji načrt za nas. V skušnjavi se nam lahko zelo pogosto zgodi, da se slabo odločamo. Dar Svetega Duha nam pomaga, da bi izbirali dobro in s tem poglabljali odnos z Bogom in z drugimi. Ko pokličemo Svetega Duha, da bi nam pomagal, se lahko bolje odločamo in sadovi Svetega Duha postanejo vidni v naših življenjih.

Kako me Sveti Duh spodbuja, da bi bolj temeljito odgovoril na Božji načrt za moje življenje?

Kakšno pomoč potrebujem, da bi spoznal ta načrt?

(Govori z Bogom v naslednji molitvi ali pa uporabi svojo.)

 

Božji Duh, napolni me z modrostjo, da bom lažje prepoznaval tvojo navzočnost. Okrepi me, da bom bolj pozoren na tvoje vzgibe v svojem življenju, da bom lahko okusil globlje veselje.

Amen.