Iskati in rešiti

Pred meditacijo se za trenutek ustavi in vse, kar te vznemirja, položi v Božje roke. Trikrat globoko vdihni. Ne pozabi, da si v ljubeči Božji navzočnosti.

Luka 19,10 Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.

Kdaj si se nazadnje počutil izgubljenega? Morda nisi bil telesno izgubljen, ampak si se izgubil zaradi zlomljenega odnosa, nepričakovane spremembe načrtov ali česa, kar je bilo zunaj tvojega nadzora. Ne glede na to, kaj je vzrok naše izgubljenosti, si takrat želimo, da bi kdo prišel in nas našel. Pomoč iščemo zunaj sebe. Luka nam pripoveduje, da Jezus počne ravno to. Na zemljo je prišel iskat in rešit, kar je bilo izgubljeno, in to dela še danes. Jezus nam zagotavlja, da nismo nikdar tako izgubljeni, da bi nas ne mogel najti in rešiti.

Kdaj sem nazadnje, ko sem se čutil izgubljenega, prosil Jezusa, naj me poišče in me reši?

Kdaj sem, z Jezusom poleg sebe, v skušnjavi, da bi se obrnil po pomoč, ko se čutim izgubljenega?

(Obrni se na Gospoda z naslednjo molitvijo ali kakor ti narekuje srce.) Gospod, vidiš me in me ljubiš, kjerkoli sem. Poišči me, kadar se skrivam, in reši me, ko sem izgubljen.

Amen.