Hrana za življenje

V  pripravi na meditacijo si vzemi nekaj trenutkov za sprostitev, dihaj počasi in globoko. Ko se notranje umiriš, vdihuj nežno in ljubečo Božjo navzočnost in ji dovoli, da te napolni.

Janez 6,48

Jaz sem kruh življenja.

Življenje. Jezus v evangelijih oznani, da je prišel zato, da bi vsi lahko imeli življenje, in sicer življenje v obilju. Svojim poslušalcem govori, da je kruh življenja. V vsaki kulturi je kruh v takšni ali drugačni obliki osnovna življenjska dobrina. Kakor kruh, ki se streže na naših družinskih mizah, hrani naša  fizična telesa, tako Jezus Kristus hrani našega duha in naša lastna življenja s samim seboj, s svojim življenjem pri evharistični mizi. Kakšen večji dar bi sploh mogli še kdaj prejeti, kot je življenje Kristusa v nas?

Kaj me zgane, da globlje cenim Jezusovo podeljevanje njegovega življenja z mano?

Kako lahko s svojimi dejanji in besedami bolj jasno pokažem, da Kristus živi v meni?

(Z naslednjo molitvijo ali s svojimi besedami se zahvali za Božjo ljubezen.)

 

Bog, izvor našega bivanja, napolnjuje me hvaležnost za dar Jezusovega življenja, ki se zame daruje, ko se s tvojim ljudstvom zberemo okoli tvoje mize.  Odpri moje srce za globine tvoje ljubezni, kruh življenja, ki je tvoj Sin, in za vzgibe Svetega Duha v mojem življenju.

Amen.