Govoriti iz srca

Pred meditacijo se za nekaj trenutkov ustavi in se začni sproščati. Naredi nekaj globokih vdihov in počivaj v ljubeči Božji navzočnosti.

1 Janez 4,16

Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.

V tem odlomku poslušamo pričevanje nekoga, ki govori iz srca. Le oseba, ki je izkusila brezpogojno in preobražujočo Božjo ljubezen, lahko govori s takšno gotovostjo. Taka izkušnja posameznika ne spodbudi k umiku, prej ga pritegne še globlje v skupnost. Naš odziv na izpolnjenje z Božjo ljubeznijo je, da se obrnemo k drugim. Božja ljubezen je nekaj, kar se mora deliti. To vidimo v ljubezni treh oseb Svete Trojice. Trojica je skupnost ljubezni, ki se izliva na celotno stvarstvo. Vsem nam je ponujena možnost, da spoznamo in verujemo v brezpogojno Božjo ljubezen.

Kdo mi je pomagal spoznati Božjo ljubezen?

Kako bi lahko v današnjem dnevu z Božjo ljubeznijo dosegel druge?

(Zahvali se Bogu z naslednjimi ali s svojimi besedami.)

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.

Amen.