Eno s stvarstvom

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi. Nekajkrat globoko vdihni, da se umiriš. Zavedaj se ljubeče Božje navzočnosti v sebi in okoli sebe.

1 Mojzes 1,28

Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«

Gospodovati ne pomeni absolutne oblasti niti pravice do uničevanja. Res je, da imajo človeška bitja v stvarstvu poseben položaj, a Bog s tem ni meril na neodgovorno izrabo ali zlorabo stvarstva. Imamo moralno odgovornost, da skrbno gospodarimo z naravnimi viri. Kakor Bog skrbi za nas in nas ljubi po čudežu narave, tako naj bi tudi sami odsevali ljubečo skrb do okolja. Vse stvarstvo je za vse človeštvo. Zlorabljanje ustvarjenega sveta nas ločuje od Boga.

Kaj lahko naredim, da omejim razsipavanje z naravnimi viri?

Kaj lahko storim, da druge opogumim, naj bodo dobri oskrbniki stvarstva?

(Z naslednjimi ali z lastnimi besedami moli k Stvarniku.)

Velikodušni Bog, Stvarnik vsega, hvala, da s svojim stvarstvom skrbiš za nas. Pomagaj mi delovati v harmoniji s tvojim duhom, da bom skrbel za ta dar.

Amen.