Dvosmerna pot

Ustavi se za trenutek in se zavedaj dihanja. Nekajkrat globoko vdihni in se zavedaj ljubeče Božje navzočnosti v sebi.

3 Mojzes 26,12

Med vami bom hodil in bom vaš Bog,

vi pa boste moje ljudstvo.

Ko Bog nekaj obljubi, smo lahko prepričani, da ne bo svoje besede nikoli prelomil. Tesno smo združeni z Njim, ki nas je ustvaril in skrbi za nas. Bog, vedno navzoč v naši sredi, nam daje zavedanje o svoji neomajni ljubezni in skrbi za nas. A noben odnos ni enosmeren. Da smo lahko Božje ljudstvo, se zahteva nekaj našega dela. Gre za povabilo in odgovor, ki je središče našega duhovnega potovanja. Bog nas vabi v zavezo, mi pa jo potrdimo z ljubečim in velikodušnim sprejetjem Njegove besede.

Sem se zavedal Božje
navzočnosti čez dan?

Kako sem se odzval?

Katere okoliščine je uporabil Bog, da me je lahko povabil v globlje razmerje s seboj?

(Govori z Bogom, uporabi naslednjo molitev ali pa svojo.)

Živim v odnosu s Teboj.

Amen.