Druge priložnosti

V pripravi na meditacijo se za trenutek ustavi in odloži vse, kar te vznemirja. Nekajkrat globoko vdihni in se prepusti ljubeči Božji navzočnosti.

Tit 3,5

/…/ nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.

Ničesar ne moremo narediti, da bi si zaslužili Božje usmiljenje. To ni povezano z nikakršnimi zaslugami, ampak s tem, da smo Božje delo in da nas je ustvaril vseljubeči Bog. Po Jezusu, svojem edinorojenem Sinu, je Bog izlil svoje usmiljenje in omogočil našo odrešitev.

V Pavlovem pismu Titu vidimo pomen Božjega usmiljenja, to sta preroditev in prenovitev. Bog nam kaže svojo veliko ljubezen s tem, da nam nenehno ponuja drugo priložnost. Božje usmiljenje je večje od naše grešnosti.

Kako sem izkusil Božje usmiljenje?

O katerem odlomku Božjega sporočila moram danes najbolj premišljevati?

(Obrni se na Gospoda z naslednjo molitvijo ali kakor ti narekuje srce.)

 

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika.

Amen.