Dopolnitev postave

Preden začneš meditacijo, se osvobodi raztresenosti. Nekajkrat globoko vdihni. Odpri um in srce Bogu, ki je s  tabo, ko si se odločil nadaljevati to potovanje rasti v veri.

Matej 5,17

Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.

Na gori Sinaj je Mojzes prejel deset zapovedi, ki so ljudem razodele, kako živeti v skladu z Božjo zavezo. Na križu vidimo vidno znamenje Božje velike ljubezni in smo priče žrtvovanju, ki je potrebno, da se obnovi naš odnos z njim. V Jezusu spoznamo izpolnitev sinajske zaveze. Jezus nam kaže, kako naj živimo v skladu s postavo ter ljubimo Boga in drug drugega.

Kako lahko živim v duhu Božje postave z vsem svojim bitjem?

Kako mi zapovedi in Jezusovi nauki omogočajo ljubiti Boga in svojega bližnjega?

(Govori z Jezusom, uporabi naslednjo molitev ali svojo.)

 

Jezus, pokazal si nam, kako naj živimo po Božji postavi, da nas osvobodi za ljubezen do Boga in drug do drugega.

Pomagaj mi živeti v duhu Božje postave z vsem svojim bitjem.

Amen.