Domačini pri Bogu

Na začetku molitve si vzemi nekaj časa za sprostitev. Počasi globoko vdihuj in izdihuj. Ko se podajaš na to pot rasti in odkrivanja, se zavedaj, da je Bog vedno s tabo.

Efežanom 2,19-20

 

Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus.

Pismo Efežanom opisuje Cerkev kot tempelj, narejen iz živih kamnov. Jezus, vogalni kamen, vse drži skupaj. On je vir moči za Cerkev. Kot člani Cerkve smo sezidani na tem močnem temelju. Sveti, ki so odšli pred nami, nam kažejo, kako graditi svoje življenje na tem temelju. Danes se jim tako mi kot oni, ki še pridejo, pridružujemo kot domačini pri Bogu.

Kdaj doživljam Cerkev kot »tempelj iz živih kamnov«, in ne kot neko zgradbo?

Kako me Sveti Duh kliče, naj okrepim odnos z drugimi znotraj Cerkve?

(Moli k Jezusu s spodnjo molitvijo ali po svoje.)

 

Gospod Jezus, pomagaj mi prepoznati klic tvojega Duha, naj bom živi kamen Cerkve, da bom lahko priča tvoje navzočnosti v svetu.

Amen.