Deset zapovedi

Pred meditacijo se umiri za nekaj trenutkov in se zavej svojega dihanja.

Luka 2,46.51-52 “Po treh dneh so ga našli v templju … Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.”

Pri dvanajstih letih je bil Jezus veren otrok, ki je poznal in sledil desetim Božjim zapovedim. Njegovo zanimanje za Sveto pismo je bilo ob pogovoru z rabini v templju še okrepljeno. Ko so se romarji napotili domov, je on še kar ostal v templju. Kasneje, ko sta ga starša našla, je pokazal svojo ljubezen in poslušnost zapovedim in staršem s tem, da jima je bil pokoren

Kako si prizadevam izpolnjevati deset Božjih zapovedi?
Kako lahko rastem v modrosti, starosti in milosti?
Obrni se na Jezusa z naslednjo molitvijo ali pa s svojimi besedami: Jezus, vodi me v ljubezen do Božje postave, uči me pokorščine, naj pomagam družini in prijateljem napredovati v modrosti, starosti in milosti pred Bogom in ljudmi.
Amen.