Delo se nadaljuje

Preden začneš, se za nekaj trenutkov ustavi in usmeri pozornost v svojo notranjost. Umiri dihanje in s sproščanjem ozavesti ljubečo Božjo navzočnost.

Filipljanom 1,6

Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa.

Te besede iz Pisma Filipljanom nam vlivajo veliko upanja. Vsak izmed nas je delo, ki še traja, napreduje, nismo dokončan izdelek. Ko sodelujemo z Božjim načrtom, se dobro delo v nas nadaljuje in bo dopolnjeno na dan naše smrti, ko se bomo iz obličja v obličje srečali z Bogom. Pridejo trenutki, ko se nam zdi, da ne gre nikamor; naveličani smo, kakor da nam v življenju primanjkuje smisla. Mogoče se čutimo prestare, da bi spreminjali svoje mišljenje, ali premlade, da bi prevzemali  odgovornost. Pa vendar, v življenju je zmeraj nekaj več, kot smo sposobni videti v sedanjem trenutku. Lahko smo prepričani, da je Bog na delu in želi po nas narediti neizmerno več, kakor si moremo v tem trenutku sami predstavljati.

Ali v resnici verjamem, da je Bog v meni nenehno na delu?

Kakšne spremembe opazim v svojem mišljenju, ko se spomnim, da Bog tudi v drugih ljudeh neprestano dopolnjuje svoje delo?

(Pogovori se z Bogom. Pomagaj si z naslednjo molitvijo ali pa govori, kot ti narekuje srce.)

 

Bog upanja in presenečenj, v vsakem izmed nas se nenehno izpopolnjuje čudovito delo tvoje ljubezni. Podeli mi milost, da bom potrpežljiv do vsega, kar čutim, da je v meni nepopolno.

Amen.