Delo cerkve

Za trenutek se ustavi in pozornost posveti dihanju. Trikrat globoko vdihni in se zavej ljubeče Božje navzočnosti.

Apostolska dela 2,38 Peter jim je odgovoril: Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.

Sveti Duh je nad Petra prišel na binkošti, in začel je oznanjevati potrebo po spreobrnjenju. Tako kot prvi krščanski spreobrnjenci (orig. konvertiti) smo deležni Jezusovega božanskega življenja po zakramentih krsta, birme in evharistije. Združeni z Jezusovo smrtjo in vstajenjem postanemo del Cerkve in sodelujemo v njenem poslanstvu. Združeni smo v službi oskrbništva, ko svoj čas, denar, dobrine in talente delimo tako, da se z njimi gradi Božje kraljestvo na zemlji.

Pri krstu sem postal »nova stvaritev« in si »oblekel Kristusa«. Kako mi uspeva to obleko nositi v vsakdanjem življenju?

Kje vidim svojo odgovornost za služenje drugim?

(Govori z Bogom, uporabi naslednje besede ali tiste, ki jih čutiš v srcu.) Ljubeči Bog, izlil si usmiljenje in milost skozi vodo in Svetega Duha. Vzgoji v meni ljubeče in velikodušno srce.

Amen.