Darovi milosti

Vzemi si nekaj minut, da dosežeš notranjo tišino. Dihaj počasi in globoko, vdihuj Božjega Duha miru, izdihuj vse, kar te vznemirja.

Efežanom 4,5-6

En Gospod, ena vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.

Vsak od nas ima različne darove, pa vendar smo vsi poklicani k edinosti kot člani Božje družine. Po zakramentih posvetitve smo še globlje združeni z Jezusom in okrepljeni s Svetim Duhom. Kot člani Cerkve moramo odsevati edinost Svete Trojice: Očeta, Sina in Svetega Duha. Ko se z vdajanjem grehu oddaljimo od posvečenosti Bogu, nam on ponudi svojo milost po zakramentu pokore. Ti čudoviti darovi milosti so nam dani zato, da moremo tesneje slediti Jezusu in služiti drugim.

Kako evharistija in Sveti Duh krepita edinstvene darove, ki mi jih je dal Bog?

Kako lahko pomagam drugim, da bodo svoje raznovrstne darove prepoznavali kot dobre in da bodo spoštovali darove drugih?

(Moli z naslednjimi besedami ali kakor čutiš.)

 

Bog edinosti, ti, ki ozdravljaš, daj, da bom globlje spoštoval svoje darove in darove ljudi okoli mene.

Amen.