Da bi večje število mladih sprejelo Gospodovo vabilo in posvetilo svoje življenje oznanjevanju evangelija.

Vsi smo poklicani k svetosti. večina ljudi na ta klic odgovarja tako, da velikodušno sprejema veselje, skrbi in odgovornosti zakonskega in družinskega življenja. samski sledijo klicu k popolnosti skozi poklicno delo, prijateljstvo in služenje. Nekatere pa Gospod vabi, naj svoje življenje popolnoma posvetijo njemu v duhovniški ali redovniški službi. Posvečeno življenje je vedno odgovor na Božji klic in pomeni svobodno odločitev, da bomo z nedeljenim srcem služili Gospodu. V samem jedru posvečenega življenja je molitev, življenje v skupnosti in služenje, večinoma za potrebe najbolj ubogih. Ne glede na zunanje oblike in organiziranost, ki se lahko spreminjajo glede na čas in kraj, pa po svoji osnovni funkciji posvečeno življenje predstavlja srce Cerkve. posamezniki in skupnosti, ki molijo, se odpirajo Duhu in so vedno pripravljeni z vsemi svojimi posebnimi darovi odgovoriti na potrebe v svetu, se dajejo na razpolago Cerkvi in na ta način oznanjajo evangelij. molimo s papežem, da bi mladi ljudje prisluhnili klicu, ki jih vabi v duhovniški ali redovniški poklic in da bi bili deležni podpore na svoji poti. prosimo tudi za milost, da bi se v našem času poživilo redovno življenje v svoji vlogi pričevanja za Gospoda po molitvi, skupnem življenju in služenju.

Posted in apostolat molitve, misijonski namen | Komentarji so izklopljeni za Da bi večje število mladih sprejelo Gospodovo vabilo in posvetilo svoje življenje oznanjevanju evangelija.

Komentarji so onemogočeni.