Da bi se vlade zavzemale za varstvo okolja in za pravično delitev dobrin in naravnih virov.

Na žalost postaja vedno bolj očitno, da veliko število ljudi v različnih deželah na raznih koncih našega planeta prestaja čedalje hujšo stisko zato, ker mnogo drugih zanemarja ali odklanja odgovornost za upravljanje z okoljem. Stvarstvo z vsem svojim bogastvom pripada človeštvu v celoti. In vendar se je danes izkoriščanje okolja razmahnilo do take mere, da že resno ogroža zaloge nekaterih naravnih virov, ne samo v škodo naši generaciji, temveč predvsem tistim, ki prihajajo. Ni težko ugotoviti, da je uničevanje okolja posledica pomanjkanja uradnih daljnoročnih strategij, oziroma posledica zadovoljevanja kratkovidnih ekonomskih interesov, ki sčasoma postanejo resna grožnja za vse stvarstvo. Proti temu pojavu se je mogoče boriti le s tem, da se vlade in posamezniki v gospodarski dejavnosti zavejo in začnejo upoštevati dejstvo, da ima vsaka ekonomska odločitev svoje moralne posledice in da je treba okolje bolj spoštovati. Če želimo delati za mir, zavarujmo stvarstvo. Prizadevanje za mir bo gotovo lažje, če prepoznamo neločljivo povezanost med Bogom, človeštvom in celotnim stvarstvom. Kristjani pa smo še posebej poklicani, da prispevamo svoj delež, saj motrimo vesolje in njegova čudesa v luči stvariteljskega delovanja Očeta in odrešilnega delovanja Kristusa, ki je s svojo smrtjo in vstajenjem spravil z Bogom vse ≫kar je na zemlji in kar je v nebesih≪ (Kol 1,20).
Benedikt XVI (Povzeto po poslanici na Dan miru 8.dec. 2009)

Posted in apostolat molitve, splošni namen | Komentarji so izklopljeni za Da bi se vlade zavzemale za varstvo okolja in za pravično delitev dobrin in naravnih virov.

Komentarji so onemogočeni.