Cveteti v veri

Ko začneš meditacijo, za nekaj trenutkov utihni. Trikrat globoko vdihni in se zavej ljubeče navzočnosti Boga, ki te vodi in poživlja.

Matej 13,31-32

Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.«

Seme je čudovit čudež. Jezus nam v Matejevem evangeliju predstavi priliko o nebeškem kraljestvu, ki je podobno zrnu neznatne velikosti. Tudi naše življenje, če ga izročimo Bogu in uravnavamo po njem, lahko zraste in se razcveti, kot je na čudežen način zraslo gorčično seme. Življenje vsakogar od nas se zaradi nebeškega kraljestva lahko razvije v nekaj veliko večjega. Vsi svetniki in sveti možje in žene so pot popolnosti, ki so jo dosegli, začeli z drobnimi semeni vere. Takšna semena vere Bog seje še danes.

Kako lahko najbolje služim Božjemu kraljestvu?

Kako lahko negujem semena, ki sem jih danes posejal?

(Nagovori Jezusa z naslednjo molitvijo ali pa s svojo.)

Jezus, sejalec kraljestva, pomagaj mi negovati seme nebeškega kraljestva, ki si ga posadil v moje srce.

Amen.