Božja svetloba

Pred meditacijo se za nekaj trenutkov ustavi in pusti raztresenost ob strani. Nekajkrat globoko vdihni in počivaj v ljubeči Božji navzočnosti.


1 Peter 1,15-16

/…/ marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical, saj je pisano: Bodite sveti, ker sem jaz svet.


V Svetem pismu »biti svet« pomeni tudi »biti rezerviran za Boga«. Poklicani smo k svetosti, da bi živeli in delovali sveto, da bi se vseh, ki prihajajo v stik z nami, dotaknila svetloba Božje navzočnosti. To ni preprosto, bo pa bogato nagrajeno v večnosti.

Kaj ljudje vidijo, ko opazujejo moja dejanja in poslušajo moje besede?

Kako čutim, da sem v vsem svojem ravnanju poklican k svetosti?

(Moli, uporabi spodnje besede ali svoje.)

Sveti Bog, pomagaj mi, da bi danes tako ravnal, da bo svet po meni mogel začutiti svetlobo tvoje navzočnosti.


Amen.