Bog izbira ponižne

Ko vstopaš v molitev, se za trenutek ustavi in dovoli telesu in umu, da se umirita. Nekajkrat počasi in globoko vdihni. Bog čuti do tebe posebno naklonjenost in ljubezen, ki ti jo želi v prihodnjih minutah razodeti.

Luka 1,48

»… kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.«

Marija je zgled ponižnosti. To ni lažna ponižnost, v kakršni včasih sebe podcenjujemo ali ne uporabljamo od Boga prejetih talentov. Takšna drža ni od Boga in ne služi človeštvu. Marijina ponižnost je dar Svetega Duha. V odprtosti in sprejemljivosti za delovanje Boga v svojem življenju Marija sebe vidi in se ljubi, kakor jo je videl in ljubil Bog.  To je drža resnično ponižnega človeka.

Česa se lahko naučim iz Marijinega zgleda ponižnosti?

Kdo je zame zgled ponižnosti?

(Obrni se na Gospoda z naslednjo molitvijo ali kakor ti narekuje srce.)

 

Bog ponižnosti, pomagaj mi, da bom sebe videl in se ljubil tako, kot me vidiš in me ljubiš ti.

Amen.