OZAVEŠČANJE LJUBEČE NAVZOČNOSTI IN DELOVANJA BOGA V MOJEM ŽIVLJENJU

Eksamen je način molitve, ki mi odpira oči: vidim lahko, kako je Bog ljubeče navzoč in dejaven v mojem vsakdanjiku. Eksamen je življenjskega pomena za duhovno življenje, če hočem sredi vsakdana opravljati razločevanje ter biti sogovornik in sodelavec troedinega Boga.

Cilj eksamna je rast ljubečega, osebnega in zavzetega odnosa z Bogom ter v njem s seboj, drugimi in vsem stvarstvom, in ne v prvi vrsti sprememba zunanjega vedenja.